Schließzeiten

Wann haben wir in 2023/2024 geschlossen?

2023

2024

 • Februar: 20.-21.02., 24.02
 • Mai: 05.05
 • Juni: 08.-09.06.
 • August: 14.-25.08.
 • Okotber: 02.10.
 • November: 23.-24.11.
 • Dezember: 21.-29.12.
 • Februar: 12.-13.2.
 • März: 14.-15.3.
 • April: 26.4.
 • Mai: 10.5., 31.05.
 • August: 5.-17.8.
 • Oktober: 4.10.
 • Dezember: 23.-31.12.